Aiseesoft

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Αυτή η EULA είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του τελικού χρήστη της άδειας χρήσης ("τελικός χρήστης") και του Aiseesoft Studio, του κατασκευαστή του προγράμματος ("Aiseesoft"), που διέπει τη χρήση των προϊόντων Aiseesoft ("Λογισμικό"). Με την εγκατάσταση του Λογισμικού, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ έχει άδεια χρήσης και δεν πωλείται σε εσάς για χρήση μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτής της άδειας. Το Aiseesoft Studio διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητώς.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Αυτή η EULA παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:
Μόλις εγγραφείτε, σας παρέχεται μια ανακλητή, προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε το Λογισμικό σε έναν χωριστό υπολογιστή μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να διανείμετε ή να κάνετε το Λογισμικό διαθέσιμο μέσω δικτύου στο οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα ή με οποιονδήποτε τρόπο να παράσχει το Λογισμικό σε πολλούς χρήστες, εκτός αν έχετε αγοράσει τουλάχιστον μια άδεια πολλαπλών χρηστών από την Aiseesoft Στούντιο. Η κοινή χρήση αυτού του Λογισμικού με άλλα άτομα ή η δυνατότητα άλλων ατόμων να δουν τα περιεχόμενα αυτού του Λογισμικού, παραβιάζει αυτήν την άδεια.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλοι οι τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα εντός και στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εικόνων, των φωτογραφιών, των κινούμενων εικόνων, του βίντεο, του ήχου, της μουσικής και του κειμένου που ενσωματώνονται στο PRODUCT ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), των συνοδευτικών εντύπων και των αντιγράφων του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ανήκουν στο Aiseesoft Studio. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμφωνίες. Ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπίζετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως οποιοδήποτε άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να καταργήσετε ή να αποκρύψετε τυχόν σημειώσεις, ετικέτες ή σημάδια ιδιοκτησίας από το Λογισμικό.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλους να (a) ανασχηματίσετε, να αποκωδικοποιήσετε, να αποκωδικοποιήσετε, να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αποκτήσετε με οποιονδήποτε τρόπο πηγαίο κώδικα από τα τμήματα κωδικών αντικειμένων του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, μόνο και μόνο στο βαθμό που τέτοια η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο παρά τον περιορισμό αυτό. (β) να τροποποιήσει, να διανείμει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, (γ) να αντιγράψετε (εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας), να διανείμετε, να προβάλλετε δημοσίως, να μεταδώσετε, να πωλήσετε, να νοικιάσετε, να μισθώσετε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.

- COVER CD
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και διανομή του Studio Aiseesoft (μόνο αντίγραφο αξιολόγησης) σε διάφορα CD Cover που δημοσιεύονται από τα σχετικά περιοδικά. Ωστόσο, ένα αντίγραφο του περιοδικού με CD πρέπει να σταλεί στο Aiseesoft Studio.

- TERM
Αυτή η Άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί. Μπορείτε να την τερματίσετε ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού. Η παρούσα Άδεια θα τερματιστεί επίσης εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας. Με τον τερματισμό αυτό, συμφωνείτε να καταστρέψετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το Aiseesoft Studio ρητά απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ή εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Ολόκληρος ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παραμένει μαζί σας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη ή άκυρη με νόμο ή δικαστική απόφαση, οι διάδικοι συμφωνούν ότι όλες οι άλλες διατάξεις που δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες ή άκυρες παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Σε καμία περίπτωση η Aiseesoft Studio ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή λειτουργίας, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ζημία) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν Aiseesoft, ακόμη και αν το Aiseesoft Studio έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Το Aiseesoft Studio δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μας για να κάνετε οτιδήποτε παραβιάζει τον τοπικό νόμο. Εάν χρησιμοποιείτε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για να κάνετε την παράνομη δραστηριότητα, το επακόλουθο αποτέλεσμα θα είναι με δική σας ευθύνη. Εάν διαφωνείτε με αυτό το στοιχείο, παρακαλούμε μην εγκαταστήσετε και / ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

2. Η τελική ερμηνεία αφήνεται στη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το EULA, ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Aiseesoft Studio για οποιοδήποτε λόγο, παρακαλώ γράψτε στο support@aiseesoft.com.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΥΣ

Η Aiseesoft Studio δικαιούται να τροποποιήσει αυτή τη συμφωνία χωρίς ειδοποίηση, σύμφωνα με την αλλαγή του σχετικού νόμου, κανονισμού και επιχειρηματικής στρατηγικής. Η τροποποιημένη έκδοση θα κυκλοφορήσει στην ιστοσελίδα μας. Εάν διαφωνείτε με όποιους όρους της παρούσας συμφωνίας, τερματίστε τη χρήση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. η συνεχιζόμενη χρήση σας θεωρείται ότι αποδέχεται αυτήν τη συμφωνία.

Το Aiseesoft Studio έχει την εξουσία να κάνει την τελική ερμηνεία και αναθεώρηση της παρούσας συμφωνίας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.