Aiseesoft

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Αυτή η EULA είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του τελικού χρήστη του δικαιοδόχου ("Τελικός χρήστης") και της Aiseesoft Studio, του προγραμματιστή του προγράμματος ("Aiseesoft"), που διέπει τη χρήση των προϊόντων Aiseesoft (το "Λογισμικό"). Με την εγκατάσταση του Λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παραχωρείται, δεν πωλείται, σε εσάς για χρήση μόνο υπό τους όρους αυτής της άδειας. Το Aiseesoft Studio διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Αυτή η EULA παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:
Μόλις εγγραφείτε, σας εκχωρείται μια ανακλητή, προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια για να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε το Λογισμικό σε έναν ξεχωριστό υπολογιστή αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να διανείμετε ή να κάνετε διαθέσιμο το Λογισμικό μέσω δικτύου όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρέχετε το Λογισμικό σε πολλούς χρήστες, εκτός εάν έχετε αγοράσει πρώτα τουλάχιστον μια άδεια χρήσης ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ από την Aiseesoft Στούντιο. Η κοινή χρήση αυτού του Λογισμικού με άλλα άτομα ή η δυνατότητα σε άλλα άτομα να δουν τα περιεχόμενα αυτού του Λογισμικού, αποτελεί παράβαση αυτής της άδειας χρήσης.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλοι οι τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα εντός και στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, ήχου, μουσικής και κειμένου που είναι ενσωματωμένα στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), το συνοδευτικό έντυπο υλικό και τυχόν αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ανήκουν στο Aiseesoft Studio. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατάξεις διεθνών συνθηκών. Επομένως, πρέπει να μεταχειρίζεστε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όπως οποιοδήποτε άλλο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε ή να αποκρύπτετε ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας, ετικέτες ή σημάδια από το Λογισμικό.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλους να (a) ανασχηματίσετε, να αποκωδικοποιήσετε, να αποκωδικοποιήσετε, να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αποκτήσετε με οποιονδήποτε τρόπο πηγαίο κώδικα από τα τμήματα κωδικών αντικειμένων του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, μόνο και μόνο στο βαθμό που τέτοια η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο παρά τον περιορισμό αυτό. (β) να τροποποιήσει, να διανείμει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, (γ) να αντιγράψετε (εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας), να διανείμετε, να προβάλλετε δημοσίως, να μεταδώσετε, να πωλήσετε, να νοικιάσετε, να μισθώσετε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ.

- COVER CD
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διανομή του Aiseesoft Studio (μόνο αντίγραφο αξιολόγησης) σε διάφορα εξώφυλλα CD που εκδίδονται από σχετικά περιοδικά. Ωστόσο, ένα αντίγραφο του περιοδικού με CD απαιτείται για αποστολή στο Aiseesoft Studio.

- TERM
Αυτή η Άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί. Μπορείτε να την τερματίσετε ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού. Η παρούσα Άδεια θα τερματιστεί επίσης εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας. Με τον τερματισμό αυτό, συμφωνείτε να καταστρέψετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το Aiseesoft Studio αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εγγύηση για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Ολόκληρος ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ παραμένει μαζί σας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη ή άκυρη με νόμο ή δικαστική απόφαση, οι διάδικοι συμφωνούν ότι όλες οι άλλες διατάξεις που δεν έχουν κηρυχθεί άκυρες ή άκυρες παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

Σε καμία περίπτωση η Aiseesoft Studio ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια επιχειρηματικών κερδών, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ζημία) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν της Aiseesoft, ακόμα κι αν το Aiseesoft Studio έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Το Aiseesoft Studio δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μας για να κάνετε οτιδήποτε παραβιάζει την τοπική νομοθεσία. Εάν χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μας για να κάνετε την παράνομη δραστηριότητα, το αποτέλεσμα θα είναι δική σας ευθύνη. Εάν διαφωνείτε με αυτό το στοιχείο, μην εγκαταστήσετε και/ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

2. Η τελική ερμηνεία επαφίεται στην κρίση μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την EULA ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το Aiseesoft Studio για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε γράψτε στο support@aiseesoft.com.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΥΣ

Το Aiseesoft Studio διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν τη συμφωνία χωρίς ειδοποίηση, σύμφωνα με την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, κανονισμού και επιχειρηματικής στρατηγικής. Η τροποποιημένη έκδοση θα κυκλοφορήσει στον ιστότοπό μας. Εάν διαφωνείτε με οποιουσδήποτε όρους της παρούσας συμφωνίας, τερματίστε τη χρήση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η συνεχής χρήση σας θεωρείται ότι αποδέχεται αυτήν τη συμφωνία.

Το Aiseesoft Studio έχει την εξουσία να κάνει την τελική ερμηνεία και αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.