Στιγμιότυπο οθόνης του Android Data Recovery

Εδώ μπορείτε να δείτε τις κύριες διεπαφές του Android Data Recovery: διεπαφή ανάκτησης δεδομένων από το Android.

Η διεπαφή της ανάκτησης δεδομένων Android
Android Ανάκτηση Δεδομένων
Σύνδεση συσκευών
Σύνδεση συσκευής Android
Ανοίξτε τη λειτουργία αποσφαλμάτωσης USB
Εντοπισμός σφαλμάτων USB
Επιλέξτε τύπους αρχείων πριν από τη σάρωση
Επιλέξτε τύπους αρχείων πριν από τη σάρωση
Σαρωμένη συσκευή
Σαρωμένη συσκευή